Сабақ презентация түрінде бастауыш сыныпта

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2012 жылғы 23 тамыздағы№ 1080 қаулысыменбекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Ескерту. Оқушылардың логикалық ойлау, танымдық қабілеттерін арттыру, шығармашылықпен жұмыс істей білу дағдысын қалыптастыру Жариялаған Кабибулла Категориясы: Бастауыш сынып 18-11-2016, 21:34Кестелік қосу және азайту Сандардың құрамы, қосу мен азайтудың кестелік жағдайлары туралы білімін бекіту. Сертификат толық талапқа сай дайындалынып сіздің почтаңызға жіберіледі. 2000тг қағаз түріндегі сертификат. Неге? Қайда? -ға, ге, -қа, -ке Табыс септік Кімді? Ұйымдастыру жұмыстары, техникалық мәліметтер, балаларға үйірменің мақсатының маңызын түсіндіру.

Смотрите также: Презентация профессии логист

Сонымен қоса, 1-сынып оқушылары үшін ІІІ тоқсанда қосымша 1 апталық демалыс беріледі, осыған байланысты оқу жылы 33 аптаны құрайды. 1-сыныпта сабақ кестесіне қосарланған сабақтар («Еңбекке баулу» пәнін қоспағанда) қойылмауы қажет. Ыдыстарды әр түрлі материалдан құрастырма жапсыру. 27 9 18 4. Жұмсақ бейне ойыншықтар жасау. Сапалы білім берумен қатар еңбекке баулу, үйрету аса қажет. Оқылым бойынша біліктілік деңгейін анықтау және бағалау келесі нәтижелермен айқындалады: — түсініп оқуы; — зерттеп оқуы; — шолып оқуы; — мәселені сын тұрғысынан бағалауы; — негізгі аргументті анықтап, дәлелдеуі. Материал фонетики дан с учётом дифференцации звуков и букв, представляющих трудность для младших школьников казахской школы. В соответствии с действующим базисным учебным планом общее количество часов распределено конкретно по разделам.

Смотрите также: Предупреждение терроризма в россии презентация

  • Так как текст выступает как единица обучения и развития речи, для отбора рекомендуются адаптированные тексты из произведений детских писателей прозаического характера, стихотворения, а также произведения малого жанра (пословицы, поговорки, загадки), сказки.
  • При отборе содержания обучения русскому языку как второму следует учитывать сферу речевой деятельности младших школьников, уровневые минимумы (лексический, грамматический, тематико-ситуативный, фонетико-орфоэпический и др.) для начального этапа обучения, явления транспозиции и интерференции.
  • Содержание предмета состоит из трех блоков: речевой деятельности, языкового материала и текстов для чтения и развития речи, охватывающих учебную, социально-бытовую, социально-культурную, игровую сферы общения.
  • Бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты 5– 9 сыныпта оқитын оқушыларға арналған.
  • Сабақтың түрлері: баяндама, лексия, пікірталас, әңгімелесу, талдау, теориялық, машықтық, жеке, топтық, сауалнама, кездесулер түрінде, технологиялық нұсқау карталар, үлгі суреттер арқылы орындалуы жүзеге асырылады.

сабақ презентация түрінде бастауыш сыныпта

Смотрите также: H презентация театр 17 века