Презентац я паралельне проектуваня

Також сюди можна віднести той факт, що ми бачимо перенасичення задачами. Для повороту системи навколо осі Oz призначена горизонтальна смуга повороту зображення, а для повороту навколо горизонталі, що проходить через центр повороту, призначена вертикальна смуга повороту зображення. Інформаційні технології та інструментальні засоби для забезпечення дистанціного навчання. Наприклад, формату. A3 відповідає розмір аркуша 297×420 мм. Уявлення про діагональний переріз можна дістати, коли розрізати призму, виготовлену з пластичного матеріалу (пластиліну, воску, гуми), площиною, що проходить через бічні ребра призми. Електронні освітні ресурси, нормативний статус програмного забезпечення в освітньо-науковій сфері. Обовязкові результати навчання 5–6-й класи 1. Точка, пряма, площина, промінь, відрізок. 1.Позначте точку і проведіть через неї три прямі. 2.Проведіть пряму і позначте на ній точки A, B, C. Назвіть відрізки, що утворилися. 3.Розгляньте рис. 1. Рис. 1 Рис. 2 Які фігури зображено на ньому?

  • Для швидкого виконання написів креслярським шрифтом іноді користуються різними трафаретами.
  • Креслення містить зображення (проекції), які залежно від їх змісту діляться на види, розрізи перетину, і відомості, необхідні для виготовлення виробів.
  • При центральному проектуванні всі проектують промені виходять з однієї точки — центру проектування, що знаходиться на певній відстані від площини проекцій. На рис, 11а за центр проектування умовно взята електрична лампочка.
  • Вихідні від неї світлові промені, які умовно прийняті за проектують, утворюють на підлозі тінь, аналогічну центральної проекції предмета.
  • Перспектива дає можливість зображувати предмети такими, якими вони представляються нам у природі при розгляді їх з певної точки спостереження. У машинобудівних кресленнях центральні проекції не застосовуються.
  • Ними користуються в будівельному кресленні й у малюванні.
  • При паралельному проектуванні всі проектують промені паралельні між собою. На ріс.11б показано, як виходить паралельна косокутних проекція.
  • Тоді паралельні промені відкинуть на площину проекцій тінь, яку можна прийняти за паралельну проекцію зображуваного предмета. У кресленні користуються паралельними проекціями.

презентац я паралельне проектуваня

Похожие записи: